20. december 2017

Inddrager du brugerne, når du investerer i en ny lege- eller aktivitetsplads?

Når en bygherre beslutter sig for at investere i en ny lege- eller aktivitetsplads, så oplever jeg ofte, at vedkommende tager kontakt til et firma. Firmaet sender derefter et flot 3D-forslag, som bygherren drøfter med den øvrige ledelse eller styregruppen. Hvorefter de beslutter, hvordan legepladsen skal udformes.
Jeg vil argumentere for en anden tilgang. Hvem, forventer eller ønsker bygherren, er de primære brugere? De brugere bør inddrages meget tidligt i processen, så deres ønsker og behov høres og tilgodeses. Brugerne skal skabe liv på den nye legeplads. De skal have lyst til at bruge den udover den første periode, hvor nyhedens interesse er den herskende. 

Bygherren kan på forhånd beslutte, hvilke bevægelsesmæssige kvaliteter, der skal inddrages, samt hvilke sociale elementer, der skal vægtes på den nye aktivitetsplads. Denne viden skal brugerne oplyses om, så bygherre og brugere har forventningsafstemt, inden inddragelsesprocessen starter. 

Hvis bygherren tør at have en åben inddragelsesproces, er samskabelse metoden. Ledelse, brugere og alle relevante fagområder skaber den nye legeplads sammen ved hjælp af tegninger eller mock-ups, som legepladsproducenten kan tage udgangspunkt i. 


Hvis du vil have hjælp til brugerinddragelsesprocessen, så kontakt mig på 26805750 eller kroptimal@me.com 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar