6. juni 2023

 Kroptimal bliver i løbet af kort tid opdateret igen. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis din krop skal være optimal igen. 

Linda 

20. december 2017

Inddrager du brugerne, når du investerer i en ny lege- eller aktivitetsplads?

Når en bygherre beslutter sig for at investere i en ny lege- eller aktivitetsplads, så oplever jeg ofte, at vedkommende tager kontakt til et firma. Firmaet sender derefter et flot 3D-forslag, som bygherren drøfter med den øvrige ledelse eller styregruppen. Hvorefter de beslutter, hvordan legepladsen skal udformes.
Jeg vil argumentere for en anden tilgang. Hvem, forventer eller ønsker bygherren, er de primære brugere? De brugere bør inddrages meget tidligt i processen, så deres ønsker og behov høres og tilgodeses. Brugerne skal skabe liv på den nye legeplads. De skal have lyst til at bruge den udover den første periode, hvor nyhedens interesse er den herskende. 

Bygherren kan på forhånd beslutte, hvilke bevægelsesmæssige kvaliteter, der skal inddrages, samt hvilke sociale elementer, der skal vægtes på den nye aktivitetsplads. Denne viden skal brugerne oplyses om, så bygherre og brugere har forventningsafstemt, inden inddragelsesprocessen starter. 

Hvis bygherren tør at have en åben inddragelsesproces, er samskabelse metoden. Ledelse, brugere og alle relevante fagområder skaber den nye legeplads sammen ved hjælp af tegninger eller mock-ups, som legepladsproducenten kan tage udgangspunkt i. 


Hvis du vil have hjælp til brugerinddragelsesprocessen, så kontakt mig på 26805750 eller kroptimal@me.com 

19. december 2017

Ny lege- eller aktivitetsplads?

Revisoren på fixien, den 7-årige på løbehjulet, løberen i neongrønne sneakers med babyjoggeren og skateren med Vans er synlige i bybilledet, uanset hvor i Danmark du befinder dig. Fælles for dem alle er, at de bruger byrummet til fysisk aktivitet. En ting er aktiv transport fra et sted til et andet, en anden ting er at bruge byens rum til løbeturene, en tredje ting er at bruge de byrum, der er anlagt med bevægelse for øje. Det være sig træningspavilloner, parkouranlæg, fodboldeksperimentarium eller skøjtebaner, som er blandt de aktiverende byrum, skoler og institutioner, boligforeninger, grundejerforeninger, fonde osv. investerer i. 

Bevægelse og fysisk aktivitet er af stor betydning, da fysisk inaktivitet er skyld i 6000 årlige dødsfald i Danmark. Den største dræber efter rygning. Heldigvis ser vi mange aktivitetspladser knopskyde i hele Danmark, så børn, unge og voksne kan benytte dem så meget, de lyster. 

Uanset, hvordan pladserne finansieres, er der nogle centrale spørgsmål, som bygherren bør stille sig selv: 
Hvem
Hvad
Hvordan
Hvorfor 


De spørgsmål og endnu flere kan jeg med fordel inddrages i. 
Kontakt mig på 26805750 eller kroptimal@me.com

20. maj 2011

Kom i gang…..med hverdagsmotion, styrketræning, vægttab. Det er dit valg!

Nøglen til mere sundhed, vægttab, bedre kondition eller dit træningsmål er bruge din viden og omsætte den til handling….. Kort sagt: KOM OP FRA SOFAEN!!!!
 • Start i det små
 • Respekter kroppens fysiske grænser
 • Koncentrer dig om den nye vane mere end intensiteten
 • Fokuser på din sundhed og ikke vægten
 • Bliv venner med maden
Træner du for sundhed og velvære er det ikke vigtigt, hvilke muskler du bruger, og hvordan du bruger dem. I stedet skal du bruge en større del af din krop, når du træner. Der er stor forskel på, om du tager armstrækninger eller træner din triceps med en håndvægt.......

6 grundlæggende øvelser danner rammen om den optimale træning: 
 • Squat
 • Lunge
 • Skub
 • Træk
 • Foroverbøjet
 • Rotation
De 6 øvelser træner kroppen, som den er designet til, samtidig med at musklernes indbyrdes koordination øges.